DIVISIONAL OFFICE CONTACT DETAILS

Sl
No

OFFICER NAME

DESIGNATION

CONTACT
DETAILS

1 CHANDRAPPA K H JDPI,Bengaluru Division
080-23445579,9448465579
jdpi.edu.karbng@nic.in
2 K G RAJENDRA JDPI,Mysuru Division
0821-2422208,8861435124
jdpimys@gmail.com
3 PRASANNA KUMAR M S JDPI,Belagavi Division
0831-2421950,9480668019
jdpibgm@gmail.com
4 G M VIJAYA KUMAR JDPI,Kalaburagi Division
08472-256267,9449242519
jdglbexam@gmail.com