MARCH/APRIL-2019 SSLC EXAMINATION -MODEL ANSWERS

SOCIAL SCIENCE KANNADA MEDIUM

85K-A Version
85K-B Version
85K-C Version
85K-D Version

SOCIAL SCIENCE ENGLISH MEDIUM

85E-A Version
85E-B Version
85E-C Version
85E-D Version

SOCIAL SCIENCE URDU MEDIUM

85U-A Version
85U-B Version
85U-C Version
85U-D Version