SSLC KEY ANSWERS 2013


KEY ANSWERS OF APRIL 2013 SSLC EXAMINATION


I Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil | Marathi | Urdu


II Language - Kannada | English


III Language - Kannada | English | Hindi | Sanskrit | Konkani


MATHS - English Version | Kannada Version


SCIENCE - English Version | Kannada Version


SOCIAL SCIENCE - English Version | Kannada Version